തല_ബാനർ
ഞങ്ങൾ ഒരു-സ്റ്റേഷൻ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണലാണ്, ഭൂരിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളും കാർഷിക കയറ്റുമതിക്കാരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 300-ലധികം ക്ലയന്റുകളുണ്ട്.ഒരു സ്റ്റേഷൻ വാങ്ങലിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലീനിംഗ് വിഭാഗം, പാക്കിംഗ് വിഭാഗം, ഗതാഗത വിഭാഗം, പിപി ബാഗുകൾ എന്നിവ നൽകാം.ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഊർജ്ജവും ചെലവും ലാഭിക്കാൻ

എള്ള് സംസ്കരണ പ്ലാന്റ്

  • എള്ള് വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്ലാന്റും എള്ള് സംസ്കരണ പ്ലാന്റും

    എള്ള് വൃത്തിയാക്കുന്ന പ്ലാന്റും എള്ള് സംസ്കരണ പ്ലാന്റും

    ശേഷി: മണിക്കൂറിൽ 2000kg- 10000kg.
    ഇതിന് എള്ള്, ബീൻസ്, കാപ്പിക്കുരു എന്നിവ വൃത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
    പ്രോസസ്സിംഗ് ലൈനിൽ താഴെപ്പറയുന്ന മെഷീനുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.5TBF-10 എയർ സ്‌ക്രീൻ ക്ലീനർ, 5TBM-5 മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേറ്റർ, TBDS-10 ഡി-സ്റ്റോണർ, 5TBG-8 ഗ്രാവിറ്റി സെപ്പറേറ്റർ DTY-10M II എലിവേറ്റർ, കളർ സോർട്ടർ മെഷീൻ, TBP-100A പാക്കിംഗ് മെഷീൻ, ഡസ്റ്റ് കളക്ടർ സിസ്റ്റം, കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം.